تبلیغات
اهورا مزدا بی همتا - نوروز در آیین یاری(یارسان)
سه شنبه 16 فروردین 1390

نوروز در آیین یاری(یارسان)

   نوشته شده توسط: محسن مهدی پور    


نوروز در فرهنگ و آئین یاری . همانطور که میدانید در فرهنگ یاری  یارسانی نوروز در اولویت قرار دارد و بهلول دانان همیشه در اشعار خودش گفته نوروز آمد نوروز آمد فرهنگ کردان را زند کرد . و این به این معنا میباشد که در آئین یاری به عید نوروز اهمیت خاصی داده شده است چون آئین یاری یک آئین کردی میباشد و عید نوروز هم یک عید کردی میباشد  این دو در فرهنگ یارسانی قابل ارج میباشند . عید رسمی پیروان آئین یاری عید بزرگ خاونکار میباشد اما به همان اندازه به عید خاونکار در آئین یاری اهمیت داده شده است به عید نوروز به همان  اندازه اهمیت داده شده است.
در فرهنگ و آئین یاری که یک آئین حقوقی میباشد و میتوان گفت یک آئین صلح جو و آشتی جو میباشد که در دنیا بی نظیر میباشد   
اما چون ظالمان به هیچ عنوان اجازه نداده اند این آئین خود را به ملتش بشناسد خیلیها بخوبی این آئین صلح جو و
آشتی طلب را درک نکرده اند و رفته اند تفکر عربها و دیگران را برای خویش انتخاب نموده اند.
من یک آئین پاک و درست را دارم پس چرا بروم دیگری را انتخاب کنم که سراپا خشونت میباشد. آئین یاری هر نوع خشونتی را رد میکند آئین یاری آیئن صلح و ثبات میباشد.
با تشکر ساموئیل کرماشانی