تبلیغات
اهورا مزدا بی همتا - بیت هایی از ترانه های ناصر رزازی (تقدیم به تمام کردها)
سه شنبه 16 فروردین 1390

بیت هایی از ترانه های ناصر رزازی (تقدیم به تمام کردها)

   نوشته شده توسط: محسن مهدی پور    

      دنیا خه مه ژیان ژانه                  بو شاره که ی به هاری سوور

 

      هیرووشیمای کوردستانه              حه له بچه ی دایکی شاره زوور

 

      کورپه بوچکه به لانکه وا             مندال به سینکی دایکه وا

 

      بو یادی نه ورووژی ئمسال          سووتان و بون به کوو زووخال

 

      مه رچ بی هه مووی به رد و داری    حه له بچه ی تینی رزگاری

 

      ده کینه خه نجه ری توله ی              به ر پیشته ینی کورده واری


پیشه مرگه


ئیوه پیشه نگی رزگاری کوردستان زه وین

 

به گیان وبه مال وئیمان به هست وئوین

 

هه تا رزگاری یه کجاری شه رته نه سره وین

 

به گیان وبه مال وئیمان به هست وئه وین

 

گه لیکی بن ده ستین ئیمه ده بی سه رکه وین

 

هه تا رزگاری یه کجاری شه رته نه سروین

 

به بوون وبه ما ل وئیمان به هه ست وئوین


كاك ناصر