تبلیغات
اهورا مزدا بی همتا - پل خسرو گاماسیاو
سه شنبه 30 آذر 1389

پل خسرو گاماسیاو

   نوشته شده توسط: محسن مهدی پور    

این پل در 2 كیلومتری جنوب غربی شهر بیستون و بر سر راه قدیمی كه از بیستون به تخت شیرین و سرماج می رود ، بر روی رودخانه گاماسیاب ساخته شده است . پل خسرو به طول 80/152 متر و عرض 20/7 متر می باشد كه شامل 9 پایه و 10 دهانه است . عرض هر یك از پایه ها 20/7 متر و طول آنها 30/14 متر است هر یك از دهانه ها نیز 80/8 متر عرض دارد . از نظر پلان هر كدام از پایه به صورت شش ضلعی می باشند كه از سه بخش تشكیل شده اند . قست میانی كه مستطیل شكل است و در دو طرف آن ، دو آبشكن مثلث شكل كه قاعده آن با قطر پایه یكی است قرار دارد . پایه ها با مصالح لاشه سنگ ، ملاط گچ و سنگ های تراشیده چیده شده اند به این ترتیب كه لاشه سنگ ها را در ملاط گچ غوطه ور كرده و سپس روكار دیوار را با بلوك سنگی تراشیده ، چیده اند . بر روی برخی از این بلوك ها علائم سنگ تراشان ساسانی به اشكال مختلفی نقش شده است . این بلوك‌های سنگی مكعب مستطیل به وسیله بست های آهنی متصل هستند . این بست ها به عرض 5/4 سانتی متر و طول بین 20 تا 28 سانتی متر می باشند كه هر كدام از آنها دو سنگ را به هم متصل می كند .

پایه های پل بر روی بستر سنگ فرش شده رودخانه بالا آمده اند . این بستر سنگی به صورت سكوی سراسری است كه مانع شستن كف رودخانه شده و در عین حال ارتفاع سطح آب را تنظیم می كند .

از طاق چشمه ها و گذرگاه پل آثاری بر جای نمانده است ولی در سال های اخیر بر روی پایه های سنگی این پل ، پلی فلزی به پهنای بیش از یك متر ، برای تردد افراد محلی ایجاد كرده اند .

 پل ساسانی خسرو در مسیر جاده ای از دوره ساسانی قرار داشته كه بقایای آن در دوطرف پل به طول چند كیلومتر دیده می شود . پهنای جاده 7 متر است كه با قلوه سنگ وملاط فرش شده است .