تبلیغات
اهورا مزدا بی همتا - لباسهای کردی در ویترین، تولیدات غربی بر تن کردستانیها!

در حالیکه لباس کردی یکی از پوششهای اصیل ایرانی و اسلامی در کشور به شمار می رود اما امروز در مناطق کردنشین خبری از آن در میان نیست و تولیدات غربی در معابر این مناطق و بر تن جوانان خودنمایی می کند. 

در حالیکه لباس کردی زنانه و مردانه از جمله پوششهای اصیل ایرانی و اسلامی در سطح جهان به شمار می رود اما متاسفانه امروز به جای این پوشش، تولیدات غربی به ویژه از چین و ترکیه بر تن جوانان استان کردستان و سایر مناطق کردنشین کشور خودنمایی می کند و لباسهای کردی کم کم به موزه ها و کتابهای تاریخ سپرده می شوند.

از سالی که در جشنواره فرهنگ ها و ملتها لباس کردی به عنوان یکی از پوششهای برتر در سطح جهان معرفی شد، تقریبا 10 سالی می گذرد ولی متاسفانه امروز نه تنها دیگر خبری از این پوشش حتی در مناطق کردنشین در میان نیست که تولیدات غربی در قلب مناطق کردنشین کشور بر تن جوانان و سایر اقشار خودنمایی می کند و هر روز هم از دامنه و گستره این پوشش اسلامی و ایرانی کاسته می شود.

لباس کردی در بخش آقایان و خانم ها باتوجه به ویژگی های خاصی از جمله طرح، رنگ و تنوعی که دارد در سالهای نه چندان دور و حتی در میان سایر ملل از استقبال چشمگیری برخوردار بود ولی متاسفانه هر روز که می گذرد از محبوبیت آن در میان تمامی اقشار به ویژه جوانان کاسته می شود و اگر وضعیت بر همین روال باشد تنها یک دهه دیگر کافی است که برای دیدن فرهنگ و پوشش چند هزار ساله مردم کردستان باید سراغ موزها و کتابهای تاریخی رفت.