تبلیغات
اهورا مزدا بی همتا - هرکول یادگاری از تجاوز بیگانه
دوشنبه 3 آبان 1389

هرکول یادگاری از تجاوز بیگانه

   نوشته شده توسط: محسن مهدی پور    

مجسمه هركولنقش برجسته هركول

مجسمه هرکول که تندیسی از تجاوز اسکندر گجستک و حکومت سلوکیان به ایران می باشد در بیستون در سال 1327 هجری هنگام احداث جاده آسفالته همدان به کرمانشاه در دامنه کوه کشف شد . این اثر شخص نیرومندی را نشان میدهد که به پهلوی چپ به روی نقش شیری در سایه درختی لمیده است و در دست چپ پیاله ای از شراب در دست دارد و دست چپش را بروی پای راستش قرار داده است . سر این مجسمه در سال 1380 کنده و دزدیده شده بود که پس از چند سال کشف و دوباره به جایگاه اصلی خودش برگشت . درازای این تندیس 147 سانتی متر است . پشت این تندیس کتیبه ای از زمان سلوکیان وجود دارد که مفهوم آن به این شرح است : ” به سال 164 ماه پانه موی هرکول فاتح درخشان هیاکینتوس پسر پانیاغوس به سبب نجات کل امن- فرمانده کل - این مراسم برپا شد . ” که خوشبختانه این سلسه توسط مهرداد و تیرداد پارتی در هم کوبیده شد و سلسله شاهنشاهی ایرانی اشکانیان جایگزین آن شد و دوباره ایران رو به فرهنگ کهن خود رفت و دست متجاوزان را کوتاه نمود

در دامنه كوه بیستون درست بر سر جاده مجسمه مرد نیرومند و برهنه بر سكویی قرار گرفته است كه توسط یك سقف محافظت می شود مردی با موی و ریش مجعد در حالتی نیم خیز به پهلوی چپ بر روی پوست شیر به آرنج تكیه كرده و در دست چپ پیاله ای دارد كه آن را تا نزدیك صورت بالا برده است و دست راستش بر روی پای راست قرار گرفته . در این نقش برجسته درخت زیتون كه بر شاخه اش تیردان و كمان دان آویخته اند وجود دارد و در كنار درخت زیتون گرزی مخروطی شكل و گره دار قرار دارد . از وضع ظاهر مجسمه و نقوش آ ن چنین بر می آید كه سازنده این اثر خواسته است كه شخص مورد نظر خود را پای درختی در حال استراحت نشان دهد . این اثر متعلق به عهد سلوكیه است .