تبلیغات
اهورا مزدا بی همتا - نقش آنوبانی نی در سر پل ذهاب
دوشنبه 3 آبان 1389

نقش آنوبانی نی در سر پل ذهاب

   نوشته شده توسط: محسن مهدی پور    

نقش آنوبانی نی

نقش آنوبانی نی - شهرستان سرپل ذهاب

منبع نگاره: تارنمای میراث فرهنگی استان کرمانشاه

نقش آنوبانی نی

نقش آنوبانی نی با قدمت 4800 سال بعنوان قدیمی ترین سنگ نگاره ی آسیا شناخته می شود.

در این نقش دو پیکره در مقابل هم ایستاده اند و ستاره ی چهار پری که درون دایره قرار دارد بالای سر آنهاست. آنوبانی نی در حالیکه یک پای خود را بر دشمن مغلوبی نهاده و با دست چپ کمان و با دست راستش سلاح دیگری را حمل می کند در سمت چپ قرار گرفته و تصویر مقابل او متعلق به الهه ی نی نی (نانا) است که با دست راست حلقه ی سلطنتی را به آنوبانی نی می بخشد. در دست چپ الهه طنابی است که هشت اسیر در دو ردیف به آن بسته شده اند. کتیبه ای هم به زبان آکدی در سمت چپ بخش پایینی حجاری دیده می شود. ترجمه ی کتیبه چنین است:

(آنوبانی نی پادشاه لولوبوم تصویر خویش و تصویر نی نی را بر کوه بادیر یا پانیر نقش کرد. آن کس که این لوح را محو کند به نفرین و لعنت آنو ، آنونوم ، بلیت ، رامان ، ایشتار ، سین و شمش گرفتار باد و نسل او بر باد رود).

در کتیبه ی ذکر شده است که آنوبانی نی ، پادشاه لولوبوم ، تصویر خویش و تصویر ایشتار را بر کوه بادیر یا پاتیر نقر کرده است. اشاره به کوه بادیر که محل سنگ نبشته است ، نشان می دهد که این کوه و محل دارای اهمیت ویژه بوده ، شاید صحنه ی پیروزی یا مرز متصرفات آنوبانی نی در اینجا باشد.

سایر آثار لولوبی

در نزدیکی نقش آنوبانی نی سه نقش دیگر از دوره ی لولوبی حجاری شده اند که موقعیت شرح هر یک بدین ترتیب است:

در طرف دیگر رودخانه نقشی بر صخره ی مقابل نقشی بر صخره ی مقابل یک مدرسه حجاری شده که برای دسترسی به آن می توان از پلی که بروی رودخانه زده شده و یا از راه خیابانی که معروف به جاده ی کارخانه یخ است استفاده کرد.

در این نقش تصویر مردی حجاری شده است که طرز ایستادن وی درست مانند آنوبانی نی است وی یک پای خود را بر دشمن شکست خورده زیر پایش قرار داده و در حالی که یک دست خود را بر سینه نهاده در دست دیگرش هم سلاحی حمل می کند و قرص خورشید نیز در کنار سر او دیده می شود. این نقش هم کتیبه ای داشته که بخشی از آن شکسته و از میان رفته است. این دو کوه حالت ورودی یک تنگه را دارند که این دو نقش در دو طرف آنها نقش گردیده تا هر کس را که قصد ورود به تنگه را داشته تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد ابتدا این دو نقش حجاری شده اند سپس دو نقش دیگر را که هر کدام به فاصله ی اندکی از این دو و درست در پشت سر آن ها قرار دارند بوجود آورده اند. در دونقش کنونی هم حاکم پای خود را بر دشمن شکست خورده قرار داده و در حالی که یک دست را بر سینه ، در دست دیگر سلاحی حمل می کند.

شخصیت مقابل به این افراد در هر دو نقش الهه به نظر می رسد. این دو نقش در ساعاتی که نور مایل بر آن ها بتابد خوب و برجسته دیده می شوند و در زمانی که سایه و یا در معرض تابش نور مستقیم خورشید هستند به دشواری دیده می شوند.