تبلیغات
اهورا مزدا بی همتا - آرمگاه آستیاگ آخرین پادشاه ماد
چهارشنبه 28 مهر 1389

آرمگاه آستیاگ آخرین پادشاه ماد

   نوشته شده توسط: محسن مهدی پور    

دکان داوود

دکان داود آثار دوران مادها - شهرستان سرپل ذهاب

منبع نگاره: تارنمای سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه

دکان داود - شهرستان سرپل ذهاب

منبع نگاره: تارنمای آنوبانی نی

در امتدا مسیر اصلی و در فاصله ی 3 کیلومتری از شهرستان سرپل ذهاب در سمت چپ جاده ی انزل قرار دارد که با تابلو مشخص شده است. این گور دخمه به استیاک (آژدهاک یا آژی دهاک) آخرین پادشاه ماد منسوب است که پدر ماندانا ، مادر کوروش هخامنشی بوده است. در بخش بیرونی گور دخمه فضایی که بصورت کفش کن تراشیده شده و سه قاپ تزیینی پی در پی آن را احاطه کرده اند قرار دارد. بقایای دو ستون که شکسته شده اند نیز خودنمایی می کند. در دیوار عقب کفش کن ورودی کوچکی است که به درون آرامگاه باز می شود. آرامگاه مستطیل شکل است و در سمت چپ آن در کف محلی برای قرار گرفتن جسد حفر شده که دلالت بر اختصاص گور دخمه به یک نفر دارد و به منظور حفاظت از جسد و جلوگیری از ورود بیگانگان به درون آن پس از اتمام کار آرامگاه رو به پایین صخره کاملا تراشیده شده است. در بخش پایینی گور دخمه تصویر مردی مادی در حالیکه برسمی (Barasm) از برگ خرما در دست دارد دیده می شود.